Artykuły z kategorii

konferencja elblag2W spotkaniu ,,Podręczniki i materiały edukacyjne, programy nauczania i podstawa programowa - zmiany od 1 września" wzięło udział ponad 170 osób.

 

Konferencja skierowana była zwłaszcza do dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Podczas spotkania omówione zostały m.in zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (I etap), projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, przygotowanie szkół do pracy z bezpłatnym podręcznikiem do klasy I – planowane działania Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz praktyczne rozwiązania w zakresie nauki języka obcego w szkole i przedszkolu - metoda Play me and Learn.

 

Spotkanie – zorganizowane na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej - odbyło się 12 czerwca w Elblągu.

 

konferencja elblagkonferencja elblag2konferencja elblag3