Fot. T. RaczynskiRada Młodych Naukowców oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zapraszają na seminarium Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce.


Jest to cykl spotkań z młodymi uczonymi, realizowany z inicjatywy Rady Młodych Naukowców, przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowym Punktem Kontaktowym pod patronatem honorowym minister prof. Barbary Kudryckiej.


Celem wydarzenia jest zaprezentowanie oferowanych programów oraz zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy. W programie przewidziano dyskusję oraz wymianę doświadczeń. Rada Młodych Naukowców jest organem pomocniczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Seminarium rozpocznie się 6 listopada (środa) o godz. 11 w Centrum Nauk Humanistycznych UWM, ul. Kurta Obitza 1, Aula Dietrichów.