Artykuły z kategorii

Uroczystości związane z 60-leciem Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego odbyły się w Olsztynie.

 

Podczas uroczystości spotkali się trenerzy, instruktorzy, animatorzy sportu, nauczyciele oraz samorządowcy, którzy dzięki swojej codziennej działalności zapewniają młodzieży szkolnej aktywny udział w kulturze fizycznej.

 

Uczestnicy spotkania zapoznali się z historią szkolnego sportu, a także celami SZS. Najbardziej zasłużonych odznaczono ponadto medalem 60-lecia Szkolnego Związku Sportowego.