Artykuły z kategorii

Fot. www.stockvault.netKonferencja dla blisko 50 dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa warmińsko-mazurskiego odbyła się w Iławie.

 

Podczas spotkania przedstawiono podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014. Konferencję otworzyła Beata Pabian – dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, która przedstawiła rolę Ośrodka w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa. Odbyły się również panele związane ze wspieraniem rozwoju dziecka. Zaprezentowano proste, konkretne narzędzia krytycznego myślenia TOC, które zaspokajają potrzeby naukowe i behawioralne dzieci, a jednocześnie uwzględniają istnienie pewnych ograniczeń.

 

W części dotyczącej organizacji pracy z uczniem niepełnosprawnym na wszystkich poziomach edukacji uwzględniono rolę współpracy nauczycieli z rodzicami uczniów niepełnosprawnych oraz przedstawiono model pracy z uczniem niepełnosprawnym w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego. Omówiono również wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w szkole w oparciu o przepisy prawa oraz przedstawiono rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa w szkole. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Prezentacja kalkulatora EWD oraz zmiany w egzaminie maturalnym w 2015 roku. Nie zabrakło ponadto rozmów związanych ze zmianami wprowadzonymi do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 

Prelegentami byli przede wszystkim konsultanci W-MODN w Elblągu, którzy są ekspertami w poszczególnych dziedzinach, autorami podręczników, programów innowacyjnych, projektów edukacyjnych itp. Podczas konferencji głos zabrała również Elżbieta Mieczkowska – dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu. Mówiła o wspomaganiu szkół i placówek przez bibliotekę elbląską.

 

W ramach wydarzenia odbyły się warsztaty z Grzegorzem Rogalą – coachem, trenerem, autorem wielu książek m.in. „O skutecznym wywieraniu wpływu” i kilkuset publikacji, zajmującym się przede wszystkim strategiami rozwoju organizacji, umiejętnościami interpersonalnymi i metodami wywierania wpływu. Tematem prowadzonych przez coacha warsztatów były „Przykłady strategii wspierające pracę dyrektora szkoły i placówki oświatowej” oraz „Budowanie relacji w szkole i placówce oświatowej”.